KNIM825 Съвременни издателски политики: от автора до читателя

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към съвременния издателски бизнес и различните модели в днешното книгоиздаване. Целта му е да запознае студентите с модерните тенденции в книгоиздаването и печелившите стратегии на книжния пазар. Студентите овладяват общата теория на съвременното книгоиздаване. В курса се обсъждат моделите и практиките на водещи български издателства.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• успешни модели в книгоиздаването;

2) могат:

• да формират стратегии в книгоиздаването;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на историята на българското книгоиздаване;

• мотивираност за изучаване на съвременното книгоиздаване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод в съвременното книгоиздаване Лекция 2

2 Структури на книгоиздаването Лекция 2

3 Издателите в началото на ХХ век: имена и модели Лекция 2

4 Как изглежда едно съвременно издателство Дискусия 2

5 Наблюдения и анализи на книжния пазар – 1 част Лекция 2

6 Наблюдения и анализи на книжния пазар – 2 част Лекция 2

7 Формиране на профил на издателство Дискусия 2

8 Какво е да си „фамилно“ издателство Лекция 2

9 Какво е да си „издателство за хуманитарна литература“ Лекция 2

10 Какво е да си „издателство за детска литература“ Лекция 2

11 Структура на издателската политика Дискусия 2

12 Съотношения между заглавия, тиражи и стратегии в разпространението – 1 част Лекция 2

13 Съотношения между заглавия, тиражи и стратегии в разпространението – 2 част Лекция 2

14 Нови поредици и стари заглавия Лекция

15 Права и отговорности в издателския процес Дискусия 2

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. Книгата като тяло и като дух, Велико Търново, 2004.

Благов, Крум. Класациите ни са недодялано подражание – Книгите днес, бр.5/2005.

Богданов, Богдан. Промяната в живота и текста, С., 1998.

Бурдийо, Пиер. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле, С., 2004.

Дойнов, Пламен. Литература в междувековието, С., 2004.

Дойнов, Пламен. Книги без тиражи – Книгите днес, бр.5/2005.

Ефтимов, Йордан. Как да се ориентираме в класациите? – Книгите днес, бр.3/2005.

История на книгата. Книгата в историята, съст.Ани Гергова, Красимира Даскалова, С., 2001.

Кингам, Дейвид. България: един книжен сектор в затруднение. Доклад, подготвен за отдела “Културна политика и дейности”, Съвет на Европа, Страсбург, септември 1998.

Марков, Виктор. Кой и как манипулира класациите – Книгите днес, бр.4/2005.

Пътят на книгата, съст. Мария Огойска, С., 2001.

Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.