KNIM824 Оформление и редактиране на списание

Анотация:

Развива и усъвършенства творческото мислене, богато въображение и обща графична култура.

Изгражда основни познания за графична композиция, приложно мислене, цветова хармония, художествена изобретателност, аналитично мислене и синтезиран графичен изказ.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Огойска  д-р
гл. ас. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: Творчески да анализират. Владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

МОГАТ: Да създават графичен продукт за графичен дизайн и визуална комуникация.

Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания по рисуване придобито в базовите курсове.

• Да владеят компютърните програми за предпечат.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Увод - Книгата и нейния строеж. Видове. Класификация.

2. Пропорции. 2

3. Формоизграждане на книгата. Подвързия. Книжно тяло. Печатни коли.

4. Формообразуване (проектиране) на книгата. Предназначение на изданието.

5. Формат на книгата.

6. Шрифт и кегел на набора. Избор на кегел на шрифта.

7. Вид на хартията. Маса на хартията. Видове хартии.

8. Проект: Титулна двойка. Титулна четворка. Авантитул. Контратитул. Титул. Издателска информация (каре): Авторски колектив. ISBN. Копирайт. Анотация. Шифър по УДК. Индекс. Илюстратор. Фотограф. Информационно-издателско каре. Практическо занимание

9. Проект: Разделител на страница. Страница с украсни елементи (винетки, орнаменти, филиграни, инициали). Практическо занимание

10. Проект: Страница (фолио) с илюстрации. Композиция. Отсечки. Практическо занимание.

11. Проект: Страница (фолио) за учебник. Страница (фолио) за каталог. Практическо занимание.

12. Проект: Корица. Гръбче. Обложка. Суперобложка. Практическо занимание.

13. Конферанс. Обсъждане на проектите.

14. Проект: Уебстраница. Видове уебстраници. Практическо занимание.

15. Окончателен конферанс върху всички задачи от семестъра. лекции

Литература по темите:

Справочник по полиграфия. Б. Алашки и колектив. И.К. „Техника“. 1984.

Наръчник по предпечат. Иво Ников. Светлин Милев. И.К. „Фотоника“. 1998. ISBN 954-9616-03-7.

Професионален дизайн в рекламата. Роджър Паркър. И.К. „Софтпрес“. 1999. ISBN 954-685-078-0.

Техническо редактиране на книгата. Текла Малиновска, Людвиг Сита. Д.И. „Техника“. 1986.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване – Семестриални проекти.

Конферанс върху цялостната творческа работа през семестъра.