KNIM823 Оформление и редактиране на вестник

Анотация:

Цели и задачи на курса:

Натрупване на умения за художествено проектиране на вестници и периодични издания.

Създаване на графична култура за изграждане вестник.

Познания за композициооно изграждане на печатни и електронни вестници, кото включват: златно сечение, композиия, правилен подбор на шрифт и шрифтови гарнитури съобразени със спецификата на печатните и електронни издания.

Отпечатване на вестник.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите придобиват познания за композиционно изграждане на вестник,

работа с цветни изображения и оформяне на текст и илюстрация.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за желаещите да посещават курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни графични елементи при дизайн на вестник.

2. Дизайн начална страница на вестник.

2. Композиционно градиране на илюстрация и текст.

3. Проентиране на цветни фаши и графики.

4. Изработка на вътрешни страници и полета.

5. Балансиране на наборни текстове и графики.

6. Роля на цветните колони и взаимоотношение с графичните елементи.

7. Подбор на шрифт и шрифтови гарнитури.

8. Технически и изисквания към илюстративните елементи.

9. Конструкция на мрежа и балансиране на графичните обекти.

10. Степенуване на градивните елементи в композицията.

11. Баланс на графика и текст.

12. Изисквания при построентие на вестници.

13. Подготовка за печат

14. Предпечат.

15. Електронни вестници.

Литература по темите:

"Графичен дизайн. Нови оформителски концепции на всекидневкика", авт. Веселина Вълканова, УИ "Св. Климент Охридски"

"Дизайн на печатни материали", изд. Софт Прес

"Медиен дизайн", авт. Веселина Вълканова, изд. УИ "Св. Климент Охридски"

"Българският графичен дизайн. История, тенденции и развитие", авт. д-р Д. Димитров, изд. НБУ

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се реализира посредством индивидуално поставени задачи от преподавателя.

Реалзира се текущи контроли посредством електронната система за обучение на

НБУ - Moodle