CSTM307 Моделиране за компютърни игри

Анотация:

Основна задача на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на реалистични обекти за нуждите на компютърните игри. Студентите се запознават с необходимите методи и техники за синтезиране на реалистични изображения и за създаване на сложни обекти. Дават се необходимите знания за ограниченията на понятието реалистичност и сложност на моделите при преминаване към среди за генерация на компютърни игри в среда на продукта 3D Studio Max. Изучават се методите за пренос на обекти и сцени от продукта 3D Studio MAX към Unreal Engine 4.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и термини на тримерната реалистична компютърна графика.

• Основните методи за реализация на тримерна реалистична компютърна графика.

• Особеностите на реализацията на реалистични модели за пренос в генератори на компютърни игри.

2) могат:

• Да моделират и текстурират сложни и реалистични тримерни обекти и сцени за нуждите на генераторите на компютърни игри.

• Да пренасят реалистични обекти между 3D Studio MAX и Unreal Engine 4.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания по тримерно компютърно моделиране.

• Програми за растерна двумерна компютърна обработка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в принципите на създаване на обекти в Unreal Engine 4.

2. Създаване на прототипи и тестване на играта.

3. Създаване на статични обекти в сцената. Особености при създаването на сгради за нуждите на компютърните игри. Методи за проверка на геометрията на обектите.

4. Създаване на динамични обекти в сцената. Особености при създаването им при използване за компютърни игри.

5. Текстуриране на моделите – основни методи за повишаване на качеството на моделите. Normal map карти. Особености на текстурирането за нуждите на моделирането за компютърни игри. Създаване на собствени материали.

6. Осветление на обектите и сцената. Експортиране на осветлението в компютърни игри – особености и ограничения.

7. Пост-обработка на сцените.

8. Визуализация и камери. Експортиране на камери в компютърни игри – особености и ограничения.

9. Основни характеристики и възможности на Unreal Engine 4. Импортиране и експортиране на модели от други продукти.

10. Моделиране на среда за компютърна игра.

Литература по темите:

1. Учебни материали по курса

2. Kelly L. Murdock 3ds Max 2012 Bible, Willey, 2011, ISBN: 1118022203

3. http://udk.com/documentation

4. A. Gahan, Game Art Complete, Focal Press, 2008, ISBN: 024081147X

5. A. Gahan, 3ds Max Modeling for Games, Second Edition: Insider's Guide to Game Character, Vehicle, and Environment Modeling: Volume I, Focal Press, 2011, ISBN 10: 0240815823

6. M. Bousquet, How to Cheat in 3ds Max 2011: Get Spectacular Results Fast, Focal Press, 2010, ISBN: 0240814339

7. B. Strong, Creating Game Art for 3D Engines (Game Development), Charles River Media, 2007, ISBN: 1584505486

8. L. Ahearn, 3D Game Environments: Create Professional 3D Game Worlds, Focal Press, 2008, ISBN: 0240808959

9. http://www.worldofleveldesign.com/categories/cat_udk.php

10. www.render.ru

11. www.3dcenter.ru

12. www.3dtotal.com

13. www.chrisalbeluhn.com

14. www.worldofleveldesign.com