CSTM900 Проектиране и реализация на WEB приложения

Анотация:

Целта на курса е да даде на студентите познания по изработката на Web сайтове, използвайки директно езика HTML и/или визуалния редактор Macromedia Dreamweaver. Да ги запознае със системи за управление на съдържанието и да представи инсталирането, конфигурирането и работа с Joomla CMS.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Йоана Минкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на съвременният уеб дизайн и на организиране на съдържанието и структурата на един сайт.

• Работата на системи за управление на съдържанието

• Връзки между Joomla, PHP HTML и CSS

2) могат:

• да проектират и създават уеб сайтове, включващи анимации, текст, графичен, аудио и видео материал; да създават динамични контроли, прилагайки различни програмни подходи.


Предварителни изисквания:
Познания и практическа работа с графична операционна система Windows. Добро познаване на различни видове браузъри. Основни познания по програмиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въведение в Dreamweaver. Основни етикети в HTML

Управление на уеб сайт. Синхронизация

Използване на шаблони. Вграждане на изображения, видео, анимации

Използване на таблици и формуляри.CGI и динамични скриптове.CSS стилове.

Основи на Javascript, поведения, компоненти Spry Ajax

Тест

Въведение в средата за администриране на Joomla CMS

Конфигуриране на локална среда за интеграция Joomla/Dreamweaver.

Процес на интеграция и приложена концепция CSS

Шаблони и стилове в Joomla

Основи на PHP и приложение в интегрирането на динамичен уеб сайт

Връзки между Joomla, PHP HTML и CSS

Инсталиране, конфигуриране и интегриране на собствен уеб сайт в Joomla. Публикуване.

Тест

Литература по темите:

1. Доц. д-р инж. Алдениз Рашидов.HTML, XHTML & CSS

2. Анди Гутманс, Стиг Баккен, Дерик Ританс. РНР 5 – Професионално програмиране

3. B.M. Harwani. Foundation Joomla!

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Проект - 50%