CSTM301 Цифров видео монтаж и специални ефекти

Анотация:

Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Мария Петева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: