CREM019 Експериментални поетически форми

Анотация:

Курсът „Експериментални поетически форми“ е фокусиран върху новаторството и особено върху драматично скъсващото с традициите новаторство на поезията на модернизма и постмодернизма. От една страна, това скъсване е манифестирано и медийно, от друга – често привидно. Иновациите са предизвикани от усещането, че наследената поезия е стереотипна или неадекватна, но сами могат бързо да се стереотипизират.

Курсът разказва атрактивната и неразказана в монография история на българските поетически експерименти от XX и XXI век.

Дава се ясна представа как един феномен бива разпознаван като принадлежащ на високата култура или на попкултурата. Като важни понятия се оказват и понятията контракултура и субкултура.

Курсът се занимава с проблемите за валоризацията на нови литературни ценности.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно участвалите в курса студенти:

1) знаят кои са големите постижения в експеримента в поезията на ХХ век в Европа, САЩ и България;

2) могат:

• да интерпретират отделния феномен на литературен експеримент, съобразявайки се с историческата му обусловеност;

• да пишат експериментално.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат общи познания върху историята на западноевропейските литератури, както и базисна литературно-теоретическа подготвеност, а също и да познават основния корпус от произведенията на българските автори, изучавани в средния курс на българското училище.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво е експериментална поезия? Може ли да се говори за експериментална литература преди модернизма?

2. Конкретна и визуална поезия. „Калиграми“ на Гийом Аполинер. Василий Каменски, Владимир Маяковски. Ойген Гомрингер. Ернст Яндъл.

3. Автоматично писане. Сюрреалистични игри на колективно писане.

4. „Думи на свобода“. Експериментите на Маринети.

5. OULIPO.

6. Употребата на диалект. Елин Пелин. Ханс Карл Артман.

7. Заумният език. Кристиан Моргенщерн. Велимир Хлебников. Ономатопеични експерименти. Хуго Бал. Курт Швитерс. Стоил Рошкев.

8. „Бурени“ на Александър Балабанов.

9. Инструкциите за картини на Йоко Оно.

10. Българската изобразителна поезия. „Исо с оси“ на Марин Колев. Между визуалната и конкретната поезия: „Октопод“ на Николай Атанасов.

11. Техниката „режи – лепи“ на Бъроуз. Колажите на Веселин Сариев.

12. Експеримент ли са палиндромите? Палиндромите на Кирил Кадийски – „О кой“ (1994)

13. Писане от натура. Пламен Дойнов и Петър Чухов. Риалити поезия.

14. Дадаистичният редимейд в полето на словото. „Намерена поезия“.

15. Spam poetry. Гуглизъм.

Литература по темите:

1. „Литературен вестник“.

2. „Витамин Б“.

3. „Но поезия“.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа.