THEM053 Самостоятелна работа: соло пърформанс

Анотация:

Кусът се занимава с развиване на индивидуални качества за представяне на идея, танц ,пърформанс или сценична изява.Развиват се качества за представяне на малка сценична форма до 15мин., в която студента сам да води действие, задържа внимание на публика, показва движенческите си качества самостоятелно .

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Този курс има за цел, както да развива сценични умения, така и да изгражда самочуствие и увереност на студентите, импровизационни умения,които да помагат в тяхната самостоятелна актьорска работа.
Предварителни изисквания:
Да са преминали през курсове по съвременни и модерни танцови техники, най-малко 2 семестъра

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Избор и уточняване на драматургична подложка.- 4ч.

2.Оформяне на жанров и технически потенциал на откъса..- 6ч.

3.Разпределяне на изразните средства спрямо идеята. -6ч.

4.Опит за конструиране на сценичният откъс,който е с време 20мин. -8ч.

5.Работа с преподавателя и завършващ етап на миниатюрата. -6ч.

Литература по темите:

Dance Composition: A Practical Guide To Creative Successs In Dance Making – автор: Джаклин М. Смит – Отард

2. Action Theater: The Improvisation of Presence – Автор: Рут Запора

3. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

4. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

5. Contact Improvisation: An Introduction to a Vizualizng Dance Form – автор: Шерил Палант

Средства за оценяване:

Присъствие и две междинни оценки