THEM050 Семинар: класическа драматургия

Анотация:

• Семинарът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с основните проблеми и понятия в развитието на класическата модерна драма и да ги подготви исторически и теоретически за работата върху спектакъл на класическа драма.

• Основна цел на семинара е заедно с практическото обучение на студентите в програмата по създаването на спектакъла да им даде знание за работата с пиеси от класическия фонд. Така теорията и практиката се допълват непосредствено в обучението в бакалавърската програма

• Сред целите на семинара е обсъждането на избраните класически автори, теми, задачи и интерпретации, за да се създаде култура на дискутиране в актьорите при работа с текста.

• Ще се изгради среда за активна социална комуникация между студенти и професионалисти (практици и теоретици)

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да работят с пиеса от класическата драматургия

• основни понятия и фигури в нея

• да работят както с пиесата така и с историческия й контекст

2) могат:

• Да анализират класическа пиеса

• Да формулират идеите си, интерпретацията си, да проучват сценичните интерпретации на поставяната класическа пиеса


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• върху основни понятия в драматургиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Избор на пиеса. Авторът. Цялостен корпус на пиесите му. Лекция 2

2 Работа с историческия контекста на пиесата. Актуализации. Лекция 2

3 Класическата драматургия: Структура Лекция 2

4 Класическата драматургия: композиция. Характери. Сюжет Лекция 2

5 Класическата драматургия: жанрът Лекция 2

6 Шилер: Коварство и любов, Мария Стюард Семинарна работа- дискусия 2

7 Алфред дьо Мюсе: С любовта шега не бива /Лоренцачо Семинарна работа- дискусия 2

8 Георг Бюхнер- Леонс и Лена Семинарна работа- дискусия 2

9 Артур Шницлер Семинарна работа- дискусия 2

10 Франк Ведекинд Семинарна работа- дискусия 2

11 Брехт Пиеси-притчи Семинарна работа- дискусия 2

12 Пирандело – Шест лица в търсене на автора Семинарна работа- дискусия 2

13 Пушкин, Горки, Толстой, Чехов и Островски – типове сюжети Семинарна работа- дискусия 2

14 П.Ю.Тодоров Змейова сватба Семинарна работа- дискусия 2

15 Метерлинк Пелиас и Мелизанда Семинарна работа- дискусия 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Брехт, Б. Ранният Брехт., С. Рива, 2008

2. Брехт, Б., Пиеси, в: Избрани творби в 4 т., 1984, С.

1. Брехт, Едноактни и пиеси уроци ., 2009, С.Рива и Избрано. Пиеси, т.3., С.1984 и Купувачът на месинг, т.4,

2. Ведекинд, Фр., Пробуждане на пролетта, С. 2003

3. Виткевич, Пиеси, С. 1993

4. Горки, М., На дъното, Еснафи

5. Дечева, В., Авторът и неговият интерпретатор. Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната й рецепция в България. С.2003

6. Диалози с Чехов: 100 години по-късно, Факел, 2004

7. Драматургията на Чехов – динамика на неизменността, в: Руска литература, С. 2002, с.225-254

Дългият път на деня към нощта, С. 1971, Библиотека Театър на ХХ в.

8. Ибсен, Х., Драми, С.1981

9. Ибсен, Х., Драми, С.2003

10. Метерлинк, М., Вътре, Натрапницата, Смъртта на Тантажил, Пелеас и Мелизанда. В: “Сврака на бесилката” и още 8 пиеси от класиците на белгийската драматургия Морис Метерлинк, Фернан Кромелинк, Мишел дьо Гилдерод. С.2002

11. Милър, А., Смъртта на търговския пътник, Цената, След грехопадението - работни копия – Библиотека на САБ

12. Стриндберг, А., Избрано в два тома, С.2002

13. Тенеси Уйлямс, Стъклената менаджерия, С. 2011, Колибри

14. Чехов, А.П., Пиеси

15. Шепард, С., Състояние на ума

16. Шницлер, А., Време за признание, С. 2003

17. Шницлер, А., Хоровод на любовта., С.2011, Рива.

18. Шоу, Б., Човекът и оръжието, Пигмалион, Професията на г-жа Уорън в: Избрани пиеси. С. 1999

19. Юджийн О‘Нийл, Две пиеси на Юджийн О‘Нийл. С. 1996 и

20. Ян Кот, Фройд на Севера (Ибсен – прочетен по новому) ТБ, 1981/3

Дата: Подпис на преподавателя:

5.10.2015

Средства за оценяване:

устен изпит

практическа задача