THEM049 Театър без текст

Анотация:

Курсът има за цел запознаване с основни понятия и принципи на работа със звук и глас в съвременните изпълнителски изкуство и придобиването на основни умения и техники с оглед прилагането им в съвременните форми изпълнителските изкуства.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

Психо-физически подходи за развитие на гласово-говорния диапазон.

Дишане - видове, начини

Глас и психика - зависимост

Глас - формиране, тембър, сила, работа в основен регистър

Могат:

Работа в основен регистър

Работа в нетипичен регистър

Работа в различни ритмически схеми

Работа в различна динамика


Предварителни изисквания:
Редовно посещение на занятията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Запознаване с говорните особености на студентите.

2. Психофизическо напрежение. Упражнения за отпускане. Техника за идентифициране, локализиране и овладяване на напрежението.

3. Упражнения за диафрагмено- ребрено дишане.

4. Концентрация, визуализация, дишане.

5. Описания на звук и актьорски глас.

6. Запознаване и усвояване на основна говорна загрявка.

7. Основни резонатори.

8. Овладяване на кресчендо, декресчендо и вик.

9. Ритмизирана загрявка.

10. Усет за звука. Рисуване със звукове – асоциативни интерпретации.

Теоретични теми:

1. Дишане.

2. Глас и гласопроизвеждане.

3. Психофизиологични особености на говорния процес.

4. Артикулацията – рисунък на речта.

5. Гласът като реална физическа енергия.

6. Резонатори, тембър.

Литература по темите:

Фелденкрайс, М. "Осъзнаване чрез движение", изд."Изток-Запад", 2013г.

Йорданов, К. "Психо - физически подходи в гласово - говорното възпитание на актьора - Кристин Линклейтър и нейният метод", София, 2007г.

Георгиева, М. "Българска сценична реч - учебник по техника на говора (дишане, дикция, диафрагмено-ребрено дишане, логическа и емоционална изразителност, и др.)", "Наука и изкуство", 1977г.

Сотирова, Е. "Сценическата реч в актьорското майсторство", "Наука и изкуство", 1975г.

Мартинов, Д. "Говорна техника", СТЕНО

Man's Supreme Inheritance: Conscious Guidance and Control in Relation to Human Evolution in Civilization, Methuen (London, 1910), revised and enlarged, E. P. Dutton (New York, 1918), later editions 1941, 1946, 1957, Mouritz (UK, 1996), reprinted 2002. ISBN 0-9525574-0-1

Constructive Conscious Control of the Individual, Chaterson (London, 1923), Centerline Press (US, 1923), revised 1946, Mouritz (UK, 2004) ISBN 0-9543522-6-2

The Use of the Self: Its Conscious Direction in Relation to Diagnosis, Functioning and the Control of Reaction, Methuen (London, 1932), E. P. Dutton (New York, 1932), republished by Orion Publishing, 2001, ISBN 0-7528-4391-5

The Universal Constant in Living, Dutton (New York, 1941), Chaterson (London, 1942), later editions 1943, 1946, Centerline Press (US, 1941, 1986), Mouritz (UK, 2000) ISBN 0-913111-18-X, ISBN 0-9525574-4-4

Средства за оценяване:

Практически изпит