THEM048 Движение в театъра

Анотация:

ни проблеми върху синтеза на танцовите и театрални методи и средства.

" Разширяване на изразните средства в областта на танцовия театър свързани с личностните предпочитания, мисли и идеи на студентите .

" Оформяне на индивидуален почерк и професионален критерии.

" Провокиране на интересът към изследвания свързани новите течения и тенденции в развитието на танцовия театър.

Изследва простото движение и неговото пазвитие оттанцьори и актьори.Също така как точно се прилага то в съответна драматургия и как се заменя вербалния изказ с езика на тялото

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

" Историческите етапи в развитието на танцовия театър.

" Основните жанрови характеристики и стиловите специфики на танцовия театър.

2) могат:

" Да анализират значението и ролята на отделните компоненти в една синтетична творба

" Оформят на индивидуален почерк и професионален критерии.


Предварителни изисквания:
Изкаран курс по СТТ или МТТ най-малко 2 семестъра

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Увод в дисциплината - цели, задачи и методи - 2ч..

2. Възникване и историческо развитие на танчовия театър. - 4ч.

3. Дишане. Звук. Движение. - 6ч.

4. Интегриране на звук с движение - 6ч.

5. Интегриране на говор и движение - 6ч.

6. Жест. Абстракция. Танц. - 6ч.

Литература по темите:

Аудио-визуални материали по зададена тема