THEM046 Игрови и импровизационен театър

Анотация:

• Курсът е едносеместриален и има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на импровизационния театър

• Работата в курса ще се съсредоточи върху импровизацията и откл ючването на креативната енергия на студента

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните характеристики на импровизационния театър

• Структурата и отделните елементи на игровия театър

2) могат:

Да приложат наученото за импровизационния театър, учатвайки с трупата от алумни към УТ на НБУ в представления пред публика

Да могат креативно да отразяват незримото и дават перспектива на наратива.

• Да визуализират отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си..


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Игрови театър по сценарий на публиката

2 Импровизационен театър – Форум театър – Психодрама театър.

3 Спонтанност и импровизация

4 Импровизацията в духа на популярни театрални традиции

5 Ролята на водещия, актьорите и музикантите в импровизационния театър

6 Техники и тренинги в игровия театър

7 Текущо оценяване

8 Структура на спектакъла в импровизационния театър

9 Елементи от игровия спектакъл – флуидни скулптури и двойки

10 . Елементи от игровия спектакъл – хор и истории в картини

11 . Елементи от игровия спектакъл – табло, истории в изречения

12 Приказките и игровия театър

13 Сънищата и игровия характер

14 Театър по твой сценарий

15 Текущо оценяване

Литература по темите:

1.Морено, Дж. - Основи на психодармата.;

2.Морено, Дж., - Шекспир и психодармата

3.Йотова, К - Историите ни в действие или за playback театъра, София, изд. Август, 2007г.

4.Станиславски, К. С. „Работата на актьора над ролята.”, София: Наука и изкуство, 1977.

5.Станиславски, К. С. „Работата на актьора над себе си. I част.”, София: Наука и изкуство, 1981.

6."XX Century Actor's Training" - Alison Hodge

7."A Dictionary of Theatre Anthroplogy" - Eugenio Barba, Nikola Savarese

Средства за оценяване:

Студентът получава финална оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат