THEM013 Контакт - импровизация

Анотация:

• Развиване на уменията за работа с партньор на базата на контакт импровизация.

• Чрез постигане на доверие и вяра в партньора да се даде възможност за поемане на физически риск..

• Усъвършенстване на уменията в контакт импровизацията

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

 Росен Михайлов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Задълбочено характерните особености и методики на контакт импровизацията, като един от основните стилове в съвременния танц и физически театър.

• Опознаване на собственото тяло по един нов и по-органичен начин.

• Практическо разбиране и изследване на влиянието на физическите закони върху движещото се тяло.

2) могат:

• Осъвършенстване на уменията в контакт импровизацията.

• Да създават атмосфера на доверие между партньорите-участниците в курса.

• Да работят с партньор при създаването на кратки движенчески композиции, чрез използване принципи на контакт импровизацията.


Предварителни изисквания:
• Добра физическа кондиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Преместване и придвижване на партньор в пространството, чрез:

1.1 Търкаляне

1.2 Изтегляне

1.3 Тласкане

1.4 Повдигане

1.5 Пренасяне

2 Баланс и контрабаланс

3 Работа с партньор на различни нива:

3.1 На пода

3.2 Среда

3.3 Въздух

4 Падане - с партньор и в партньор

5 Скокове - с партньор и в партньор

6 Работа в група:

6.1 Трио

6.2 Квартет

6.3 Голяма група

7 Обобщение на усвоените умения

Литература по темите:

1. Contact Improvisation: An Introduction to a Vizualizng Dance Form – автор: Шерил Палант

2. Contact Quartely – 2-годишно периодично издание посветено на Контакт импровизацията

3. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

4. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

5. Wisdom Of The Body Moving: An Introduction To Body-Mind Centering - Автор: Линда Хартлей

6. Sensing, Feeling, and Action: the Experiential Anatomy of Body-Mind Centering - Автор: Бони Бейнбридж Коен

7. Albinus On Anatomy: With 80 Original Albinus Plates – Автори: Робърт и Терънс Койл

8. Athletic Ability And And Anatomy Of Motion – Автор: Ролф Вирхед

9. The Muscle Book – Автор: Пол Блейки

10. Анатомечен атлас – несависимо от автора и изданието

11. Анатомия и физиология на човека – могат да бъдат ползувани всички видове учебници

12. Dance Europe- периодично издание

13. Ballet/Tanz- - периодично издание

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му може да бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат