CSTM058 Самостоятелна работа: Управление на Web сървъри

Анотация:

Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Константин Костадинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: