CSTM057 Самостоятелна работа: Класически анимационни техники

Анотация:

Модерните технологии, решения и продукти, известни под названието "Компютърна анимация" наследяват от класическия кинематограф, както изразните средства, (езикът), така и творци и публика с изградени вече пристрастия и вкусове. При все че класическата технология остарява, принципите на класическата анимация са в основата и на най-авангардните продукти. Да се проследи как класическите анимационни техники кореспондират с модерните си двойници , как се чувстват в тази среда е една от задачите на курса.

Анимацията не е само технологични процеси симулиращи движението. Под Анимация разбираме и отделно изкуство с неговите произведения.

Курсът запознава с езикът, спецификата и изразните средства на Анимацията.

Упражненията запознават с най-често срещаните планови стратегии и технологичната организация в производството.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

2) могат:.

• Да изготвят графичните материали необходими за анимационните продукти

• Анимационен(биомеханичен, ритмичен, психологически и драматургичен) анализ

• Да работят с популярен софтуер за анимация


Предварителни изисквания:
Записан курс "Класически анимационни техники"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Цикли

• Механика на тялото

• Анимационен анализ

• Жест

• Двумерна анимация в персонален компютър.Популярен софтуер

Литература по темите:

http://animresource.blogspot.com/

Средства за оценяване:

Практически разработки-75%

Самостоятелност и активност-25%