CSTM018 Класически анимационни техники

Анотация:

Модерните технологии, решения и продукти, известни под названието "Компютърна анимация" наследяват от класическия кинематограф, както изразните средства, (езикът), така и творци и публика с изградени вече пристрастия и вкусове. При все че класическата технология остарява, принципите на класическата анимация са в основата и на най-авангардните продукти. Да се проследи как класическите анимационни техники кореспондират с модерните си двойници , как се чувстват в тази динамична среда, е една от задачите на курса.

Анимацията не е само технологични процеси симулиращи движението. Под Анимация разбираме и отделно изкуство с неговите произведения.

Курсът запознава с езикът, спецификата и изразните средства на Анимацията.

Упражненията запознават с най-често срещаните планови стратегии и технологичната организация в производството.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да планират и организират технологично аниматорският труд.

• Да познават техническата документация използвана в производството на анимационни филми и мултимедия.

• Да познават спецификата и изразните средства на анимацията

2) могат:.

• Да изготвят графичните материали необходими за анимационните продукти

• Анимационен(биомеханичен, ритмичен, психологически и драматургичен) анализ

• Да работят с популярен софтуер за анимация


Предварителни изисквания:
• Рисуване

• Графичен дизайн

• ПерспективаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Що е Анимация?

• Естетически,технологични и социални последици от появята на модерните технологии.

• Билогически, психологически и социални предпоставки за появата на анимацията.

• Класифицация на техниките.

• От ключови модификатори до Поведенческа анимация.

• Съвременна технологична организация на производството на Аним. филм.

• Aнимационен анализ

Упражнения

• Цикли

• Механика на тялото

• Анимационен анализ

• Жест

• Двумерна анимация в персонален компютър. Популярен софтуер

Литература по темите:

• Красимира Герчева "Естетика на анимационният филм"

• Красимира Герчева "Феноменът българска анимация"

• Надежда Маринчевска "Българско анимационно кино"

• Шандор Фейа "Магията на анимацията"

• The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles, and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion, and Internet Animators - by Richard Williams

• Cartoon Animation (How to Draw and Paint Series) - by Preston Blair

Средства за оценяване:

Практически разработки- 50%

Участие и активност-50%