CSTM010 Графичен дизайн на печатни издания

Анотация:

Курсът има за цел да формира художествено-естетически и технологични критерии, свързани със съвременните типографски критерии за оформление на печатни продукти.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

доц. Георги Доброславов  

Описание на курса:

Компетенции:

Терминология в типографията. Принципи в типографията. Основни дизайн-принципи. Проектират самостоятелно; Създават съвременни типографски композиции. Приложение на модулните принципи в проектирането.
Предварителни изисквания:
Студентите успешно да са преминали курсое: CSTB 409; o19; 124; 025, 127; 111; 502; 546; 611; 808.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Видове и типове издания. Съставни части на книгата. Формообразуване на книгата. Корица - особени худ. изисквания. Типография - Ерархия на текстовата информация, изображения, спомагателни графични елементи.

Литература по темите:

1. Станев А. , Рисуването, “Народна просвета” , София 1985

2. The Big Book of Logos, “Collins Design”, 2007

3. Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , “МГ” , Москва 1990

4. Кафтанджиев Х., Визуална комуникация , “Отворено общество”, София 1996

5. Райчев Р. , Комбинаторика. “Народна просвета” , София 1987

6. Графичната комуникация ДНЕС,т.1, 2, “Duo Design”, София, 2008

ISBN: 978 954 8396-31-8

7. Льо Корбюзие . , Модулатор, “БХ” , София 1973

8. Вайл, Херман, Симетрия, “Наука и изкуство” , София 1969

9. Сомов Ю. С. , Композиция в технике , “ИМ” , Москва 1987

10. Great Poster Masters from Japan, “Int. Triennial of Stage Poster”. Sofia, 2011

11. Бърн Хогарт - Динамическая анатомия для художников

страниц:218 Год издания: 2001 http://allday.ru/index.php?newsid=129633

12. 1983-1991 - * Graphic Elements of the World * volume 1-6 Tokyo, JAPAN

13. 1993-1994 - * International Corporate Design* volume 1,2 Tokyo, JAPAN 1. Станев А. , Рисуването, “Народна просвета” , София 1985

2. The Big Book of Logos, “Collins Design”, 2007

3. Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , “МГ” , Москва 1990

4. Кафтанджиев Х., Визуална комуникация , “Отворено общество”, София 1996

5. Райчев Р. , Комбинаторика. “Народна просвета” , София 1987

6. Графичната комуникация ДНЕС,т.1, 2, “Duo Design”, София, 2008

ISBN: 978 954 8396-31-8

7. Льо Корбюзие . , Модулатор, “БХ” , София 1973

8. Вайл, Херман, Симетрия, “Наука и изкуство” , София 1969

9. Сомов Ю. С. , Композиция в технике , “ИМ” , Москва 1987

10. Great Poster Masters from Japan, “Int. Triennial of Stage Poster”. Sofia, 2011

11. Бърн Хогарт - Динамическая анатомия для художников

страниц:218 Год издания: 2001 http://allday.ru/index.php?newsid=129633

12. 1983-1991 - * Graphic Elements of the World * volume 1-6 Tokyo, JAPAN

13. 1993-1994 - * International Corporate Design* volume 1,2 Tokyo, JAPAN

Средства за оценяване:

Текущи оценки на всяка задача; Семестриален изпит.