CSTM043 Самостоятелна работа: Компютърен цветен дизайн и формообразуване

Анотация:

Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: