CSTM033 Самостоятелна работа: Тримерна компютърна анимация

Анотация:

В курсът се изработват няколко самостоятелни проекта, насочени към затвърждаване на базовите знания по тримерна компютърна анимация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

 Веселин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и термини на тримерната компютърна анимация.

• Основните методи и техники за реализация на тримерна компютърна анимация:

• Основните зависимости на създаваната анимация от типа на крайния носител

2) могат:

• да разбират тримерни компютърни анимации за различни класове сцени.
Предварителни изисквания:
Начално ниво на владеене на 3ds max

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработване на анимации от процедурен вид.

Разработване на анимации от системи от частици.

Разработване на анимации от йерархични системи и обратна кинематика.

Разработване на анимации от базова анимация на прост персонаж.

Литература по темите:

J. Harper, Mastering Autodesk 3ds Max 2013, Sybex, Sept. 2012, ISBN-13: 978-1118129715

M. McCarthy, How to Cheat in 3ds Max 2014: Get Spectacular Results Fast, Focal Press, 2013, ISBN-13: 978-0415842747

K. L. Murdock, Autodesk 3ds Max 2014 Bible, Wiley, 2013, ISBN-13: 978-1118755075

T. Boardman, Getting Started in 3D with 3ds Max: Model, Texture, Rig, Animate, and Render in 3ds Max, Focal Press, 2013, ISBN-13: 978-0240823959

P. Draper, Deconstructing the Elements with 3ds Max: Create Natural Fire, Earth, Air and Water without Plug-ins, 3rd Edition, Focal Press, 2008, ISBN-13: 978-0240521268

Autodesk, 3ds Max MaxScript Essentials, 2nd edition, Focal Press, 2008, ISBN-13: 9780240809328

M. Chandler , P. Podwojewski , J. Amin , F. Herrera, 3ds Max Projects: A Detailed Guide to Modeling, Texturing, Rigging, Animation and Lighting, 3DTotal Publishing, 2014, ISBN-13: 978-1909414051

Средства за оценяване:

Две курсови задачи.