EEKM010 Самостоятелна работа: Геология

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да подготвят сами писмени работи в областта на геологията

прочети още
Екологични експертизи и контрол

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основите на геологията

2) могат:

• Да търсят и работят сами с литературни източници


Предварителни изисквания:
Прослушан аудиторен курс Геология, хидрогеология и хидрология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всеки семестър и се обявява в Мудъл

Литература по темите:

според конкретното задание на самостоятелната работа

Средства за оценяване:

Писмена работа и дискусия