OOOK243 Библейска култура

Анотация:

• На достъпно и популярно равнище се разглеждат следните теми: библейските теми в ?изкуството – кино, изобразително, литература; състава на Библията – Стар и Нов завет; ?връзката между двата завета; институциите на пророка и апостола; влиянието на ?жените в съдбата на монархията на Давид и Соломон; роля и място на Закона в ?монотеистичния начин на живот и на наказанията за нарушаване на законите; ролята на ?първия цялостен превод на Библията за българската църковна независимост; ?Божественото в християнската и юдейската култура. Студентите, според нагласите и ?интересите си, могат да избират коя личност/тема от Библията и коя област от ?изкуството да представят и коментират за текущо оценяване.?

• Цел на курса. Чрез информираност за Библията да обогати социалната, духовната и ?историческата лична база данни, което позволява по-добро разбиране и тълкуване на ?актуалните събития.?

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:?

?1) знаят: ?

• Състава на християнската Библия – Стар и Нов завет.

• За присъствието на Библията в изкуството – изобразително, литература, кино.

• Основните персонажи в Библията - пророци, апостоли, герои, женски персонажи?.

• Връзката на Новия със Стария завет.

?2) могат:?

• Да си дават сметка за мястото на библейската тематика в актуалната култура – ?визуална, словесна, политическа.

• Да оценяват влиянието на библейската култура в историята на народите и настоящите ?събития.?

• Да консумират познавателното и възпитателното влияние на Библията.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

?№ на ?занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

?1? Великден в киното

?2? Коледа в киното

?3? Христос и апостолите в киното?

?4? Изходът от Египет в киното

?5? Състав на Библията – Стар и Нов завет

?6? Състав на Стария завет – Петокнижие ?исторически, поетични книги

?7? Институцията на пророка - личности

?8? Закон, морал, еротика. Престъпление и ?наказание

?9? Монархията и жените на Давид и Соломон

?10? Българската църковна независимост и ?българските преводи („протестантски“ 1873 ?и „православен“ 1925) и актуализации на ?езика

?11? Състав на Новия завет – евангелия, деяния ?на апостолите, писма до общини, ?апокалипсис (Откровение на Йоан)

?12? Институцията на апостола

?13? Връзки със Стария завет. Прилики и ?разлики със Стария завет

?14? Библията в изобразителното изкуство и ?литературата

?15? Божественото в християнската и юдейската ?култура ?

Литература по темите:

• Алмалех, М. Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011. ?

• Алмалех, М. Архангелите в Библията. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2013. ??(64 илюстрации)?

• Алмалех, М. Савската царица, Лилит и гарванът. София: ИК „Кибеа“, 2015.?

• Библейски речник. К. Златев, проф. Н. Шиваров, Л. Никифорова (редактори). София: Издателство „Нов ?Човек“ 1994.?

• Нов библейски речник. Прев. от англ. език П. Николова и др.; Р. Папратилов (орг. ред.) и др., Н. Шиваров ??(консулт.) София: Издателство „Нов Човек“ 2007.?

• Речник на библейските символи. Оуен У., Ф. Грайст, Р. Доулинг, Н. Шиваров. София: Издателство „Нов ?човек”, 1995.?

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ или

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА или

КУРСОВА РАБОТА