VIPB016 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - ІІ част

Анотация:

Да се създаде разбиране за растер и методиката на обработката му.

Да се придобие умение за свободно боравене с инструментите на Photoshop и на тази база развитие на дизайн.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Тодор Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни принципи на създаване на компютърна графика.

Основни принципи на обработка на растер.

2) могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да комбинират инструментите в по-сложни конструкции.


Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Файлови формати. Photoshop и програми за предпечатна подготовка.

2. Основни проблеми за решаване при обработка на растерни изображения.

3. Дизайнерски решения.

4. Принципи на графичния дизайн.

5. Подготовка на документи за печат.

6. Конвертиране на изображения от RGB в CMYK. Граници на цветовите системи.

7. Възможности за елементарна анимация.

8. Правила за създаване на Web изображения. Подготовка на екранни изображения.

9. Черно-бяла фотография.

10. Редактиране на фотография.

11. Редакция на продуктов кадър.

12. Редакция на пейзаж.

13. Редакция на портрет.

14. Триизмерни изображения.

15. Фотореалистичен колаж.

Литература по темите:

www.good-tutorials.com

www.youtube.com

Средства за оценяване:

Контролна работа. Курсов проект.