BAEB023 Семинар: Успешни бизнес модели и предприемачески профили

Анотация:

Семинарът има за цел да създаде практически умения за разработка на проблем от областта на предприемаческата тематика

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият умения за разработка на проблеми от областта на създаването на нов бизнес и ще се запознаят съз значими фигури в областта на предприемачеството.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите за самостоятелната работа се въвеждат в системата за електронно обучение на НБУ - Мудъл и се променят периодично.

Литература по темите:

Литературата по всяка тема, както и помощни материали се предоставят на студентите в системата за електронно обучение на НБУ - Мудъл

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа