BAHR262 Самостоятелна работа по първи чужд език - немски

Анотация:

Дисциплината „Самостоятелна работа -Немски език – първи чужд език”цели да запознае обучаващите се с основните граматически правила и съответната лексика.В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с разнообразна тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за изучаваните теми

2) могат:

- да четат и пишат на чуждия език правилно

- успешно да комуникират на чуждия език

- дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
- няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Grammatische Ubungen

Литература по темите:

Lehrbuch Deutsche Grammatik

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%