BAHR260 Практика - Основни техники в хотелиерството и ресторантьорството

Анотация:

Целта на курса „ПРАКТИКА” е студентите да преминат минимум 8 седмици в туристическо предприятие (хотел или ресторант), за да приложат на практика теоретичните познания придобити по време на курсовете по Кухня и кулинарни техники, ресторантьорство, хотелиерство . Целта на практиката е адаптиране на студента към реалната професионална среда, сблъскването му с реални ситуации от професионалния живот, подтикването му към самостоятелно разрешаване на казуси и проблеми, възникнали по време на практиката. Тя се осъществява в туристически обекти в България, Франция, Германия или Белгия. По време на практиката, студентът има свой наставник (тютор), определен от предприятието. Практиката се подготвя, организира и контролира непрекъснато и от преподавателя – титуляр на курса.

Тази практика, включена в обучението на студентите, има за цел да разшири професионалните им компетенции. След приключване на практиката, студентите са подготвени да поемат частични отговорности, свързани с организацията на работата в хотел и ресторант. Те представят доклад-аналитичен отчет за протичането на практиката, с описание на обекта, проблемите, които са срещнали , както и предложенията за тяхното успешно разрешаване.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Особеностите на професионалната среда

2) могат:

- да се справят със задължения от професионалната среда на хотел - ресторант


Предварителни изисквания:
Да са преминали успешно курсовете свързани с особености на чуждата клиентела, кулинарни техники, ресторантъорство, хотелиерство и маркетинг.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Практиката се провежда по предварително договорени хотели и ресторанти с определени индивидуални задачи за всеки студент!

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Savoirs et techniques de restauration - Tome 1 et 2 - Christian Ferret,2008, BPI- France

• www.technoresto.org

• Сервиране и барманство – Й.Алексиева, С.Стамов,2003 год.,изд.” Матком” София.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%