BAHR257 Въведение в ресторантьорството - II част

Анотация:

Курсът цели студентите да задълбочят познанията си в ресторантьорството, да владеят техниките в сервирането и обслужването на клиента с цел постигането на максимално качество на услугата. Да владеят техниките за анимация в залата (фламбиране, декупиране, филетиране). Да са придобили знания и умения по барманство.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да комуникират качественно с клиента както по вербален така и по невербален начин.

• да предложат качествен сервиз на клиента, спазвайки всички правила за сервиране на ястия и напитки.

• да предлагат и продават ресторантьорският продукт.

2) могат:

• Да работят в екип.

• Да владеят добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант.

• Да са поливалентни и да притежават глобален поглед върху работния процес.

• Да познават и извършват анимации в залата. Добри умения и познания по барманство.


Предварителни изисквания:
• Да бъдат мотивирани и да харесват бъдещата си професия.

• Да бъдат отговорни и сериозни спрямо задълженията си.

• Да владеят предадената материя от предходните два семестъра, както в теоретичната, така и в практичната и частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Определяне на продажна цена. – 1 час

• Изготвяне на менюта, карта на ястията, листа на вината. – 1 час

• Движение и контрол на стоките в ресторанта. – 1 час

• Основни принципи за работа на бар. Организация на работното място. Хигиена и безопастност на работа. Необходими материали за работа на бар. – 1 час

• Различни техники за правене на коктейли. Рецепти на коктейли. – 1 час

• Сервиз на напитки на бара. – 1 час

• Напитките на бара. Вид, същост, дефиниция. – 1 час

• Хранителните продукти. Вид, същност, дефиниция. – 1 час

• Анимации в зала – фламбиране. Основни принции, избор на продукта. – 1 час

• Анимации в зала – декупиране и филетиране. – 1 час

Литература по темите:

• Сервиране и барманство – Й.Алексиева, С.Стамов,2003 год.,изд.” Матком” София.

Средства за оценяване:

Контролна работа-20%

Практическа задача-80%

Финален изпит-практика-100%