BAHR256 Кухня и кулинарни технологии - II част

Анотация:

Завършилите успешно курса са подготвени за изпълнение на поръчки, свързани с кулинарната продукция.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Владимир Стамов  

Описание на курса:

Компетенции:

могат: да изпълняват поръчки по зададени рецепти в кухненския блок и да работят в екип.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са преминали успешно курс ВАНR 156 – Кухня и кулинарни технологии

• Основни понятия в кулинарните технологииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Запознаване с видове кухненско оборудване.

2 Характеристики

3 Принципи на функциониране.

4 Продуктивност.

5 Начини на управление в кухнята-видове заявки.

6 Управление и контрол на кулинарната продукция.

7 Видове термични обработки.

8 Видове сосове и варива.

9 Концепция на кухненската продукция.

10 Организация на работата в кухня.

11 Издаване на кулинарна продукция.

12 Познаване на срокове на годност, качества на продукцията, цени.

13 Видове доставки и връзки с доставчици.

Литература по темите:

• “Art culinaire- techniques de base” - Ferre L.- France

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%