BAHR255 Втори чужд език - руски

Анотация:

Овладяване на необходимия за професионалната квалификация лексикограматичен материал /елементарно ниво/

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• граматичните форми,падежни конструкции,управление на глаголите,глаголните времена,изучената лексика

2) могат:

• да извличат пълноценна информация от текст и се опитват да излагат собствени тези..


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Ваш паспорт, пожалуйста! /лична информация и легитимиране/

2 Меня зовут Ира / как да се представяме/

3 Где здесь телефон? / упътване /……

4 Здесь можно фотографировать?/ питаме дали нещо е разрешено, дали можем или трябва да направим нещо/

5 Сколько стоит?/ питаме дали има нещо и колко струва, различни начини за описание /…

6 По городу и за городом Глаголи за движение……

7 На кухне и в ресторане………

8 В гостинице…-заказ и размещение……

9 Встреча в аеропорту………

10 Обобщение………

Литература по темите:

Уест, Дафни. Научи сам руски. С., 2006.

Димитрова,Стефана. Руска граматика. С., 2003.

Дилевски,Николай. Руска граматика. С., 1985

Липовска,Ана; Гочева,Лиана.Руски език / самоучител в диалози/.С.2004.

Карловска,Аннабела;Гочева,Лиана.Русский язык? Нет проблем!С.1997

Средства за оценяване:

устен изпит, тестове, текущ контрол