MUSM207CS Класическо пеене

Анотация:

Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: