CMIM253 Самостоятелна работа: Медийни изследвания при кризи и рискове

Анотация:

Кризисен мениджмънт и Интернет технологии

Преподавател(и):

проф. Венцислав Бондиков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: