KNIM821 Проект: Писане и редактиране на журналистически текст

Анотация:

Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Едвин Сугарев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: