KNIM818 Проект: Книгата в България (19-21 век) - 2 част

Анотация:

Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: