KNIM794 Модерното книгоиздаване: практики

Анотация:

Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
гл. ас. Мария Огойска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: