KNIM795 Книгата в България (19-21 век) - 2 част

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат интерес към историята на българската литература и българските книги. Целта му е да запознае студентите с най-важните заглавия от българската литература през 19 и 20 в., със знакови автори и произведения, проявени в тяхната процесуалност от приемственост и разриви. Студентите овладяват умения за изграждане на текст по различни проблеми на българската литература.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Михаил Неделчев  д-р
проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• най-важните книги и основни и проблемни места от историята на българската литература;

2) могат:

• да изграждат текстове върху книги и проблеми от история на българската литература.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на литературата;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

16 Българската книга – след войните дискусия 2

16 Издателство «Хемус» лекция 2

17 Издателство «Стоян Атанасов» лекция 2

18 Книгите на 20-те и 30-те години - 1 лекция 2

19 Книгите на 20-те и 30-те години лекция 2

20 Ситуацията след 9 септември 1944 г.: книгоиздаване и цензура върху книгата - 1 лекция 2

21 Ситуацията след 9 септември 1944 г.: книгоиздаване и цензура върху книгата - 2 лекция 2

22 «Държавните» книги на НРБ лекция 2

23 Особености на държавното книгоиздаване дискусия 2

24 Романът «Тютюн» - история на издаването и възприемането лекция 2

25 Феноменът «дебютна книга» дискусия 2

26 Редакторската институция в НРБ лекция 2

27 Книгите на Прехода (след 1989 г.) лекция 2

28 Книгоиздаването на Прехода (след 1989 г.) лекция 2

29 Книгата днес - 1 лекция 2

30 Книгата днес - 2 дискусия 2

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, С., 2011.

Боров, Тодор. Книги. Библиотеки. Библиография, С., 1947.

Българска книга: енциклопедия, съст. А. Гергова, С., 2004.

Българският канон?, съст. А. Кьосев, С., 1998.

Далчев, Атанас. Съчинения. Бележки, фрагменти, статии. Том 2, С., 1984.

Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. Част 1. Част 2, С., 2007.

Дойнов, Пламен. Бъргарският соцреализъм: 1956, 1968, 1989. С., 2011.

Жечев, Тончо. Въведение в новата българска литература, С., 1995.

Игов, Светлозар. История на българската литература. 1878-1944, С., 1991.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Кирова, Милена. Критика на прелома, С., 2002.

Марков, Георги. Задочни репортажи за България, С., 1990.

Неделчев, Михаил. Социални стилове, критически сюжети, С., 1987.

Неделчев, Михаил. Личности на българската литература, С., 1999.

Неделчев, Михаил. Цензурираните класици, С., 2011.

Тодоров, Илия. Различният Ботев, С., 1999.

Средства за оценяване:

1. Дискусишя.

2. Курсова работа.