KNIM796 Художествено оформление на книги

Анотация:

Студентите преминали успешно курсът на обучение ще могат самостоятелно да проектират и оформят печатни книги и авторски издания.

Курсът полага базисни познания за изграждане и дизайн на книжно тяло: корица, титулна страница, авантитул, форзац, футляр и др.

Полагат се знания неоходими за правилното естетическо изграждане на книга:

композицияя, цвят, златно сечение, работ с шрифт и др.

прочети още
Дизайн на книгата и текста

Преподавател(и):

проф. Стефан Груев  
гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Основните цели и задачи на курса включват:

Художествено оформление на книги: дизайн и композиция

Придобиване на знания необходими в дизайн процеса на оформление на книги: естетическите норми, златно сечение, композиция, избор на шрифт, конструкция на книжно тяло.

Естетически изисквания при дизайн корица на книга.

Цялостен дизайн на книжно тяло.

Дизайн на поредица.

Книгоразпространение и работа с издателства.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за студентите желаещи да посещават курса.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Конструкция на книжно тяло.

2. Форзац, футляр, титул, авантитул.

3. Композиционно подреждане на заглавна страница.

4. Основни елементи на страница.

5. Композиция на текст и илюстрация.

6. Подбор на шрифт и шрифтови гарнитури.

7. Роля на колонцифрата в цялостното оформление на страницата.

8. Дизайн на корица. Видове корици.

9. Оформление на книжна поредица.

10. Съвременни тенденции в дизайн на книжни издания.

11. Световни изложения за книги и печатни произведения.

12. Специфични особености при оформление на електронни книги.

13. Онлайн разпространение на книжни издания.

14. Развитие на книгата в България.

15. Авторско издание - дизайн, ценообразуване, разпространение.

Литература по темите:

"Книгата през вековете", авт. Васил Йончев, изд. Български художник

"Шрифтът през вековете", авт. Васил Йончев, изд. Български художник

"Енциклопедия българска книга", изд. Пенсофт

"Технологии за печат", авт. Ралица Сарджиева, изд. Сиела

"Българският графичен дизайн. История, тенденции и развитие", авт. д-р Д. Димитров, изд. НБУ

Средства за оценяване:

Студентите биват оценявани посредством поставяне на индивидуални задачи от преподавателя.