BCRM214 Самостоятелна работа: Чужд език чрез автентични текстове

Анотация:

Курсът е предназначен за самостоятелна работа с автентични текстове с бизнес насоченост. Целите на учебната дисциплина са да развиваята умения за самостоятелна работа с текстове, речници и помощна литература, както и разширяване на речника на студентите.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават:

-речници и други справочници, които помагат за разбиране на текст

-структурата на различни жанрове, която помага за разбиране на текстовете

-имат разширен речник

Студентите имат умения:

-да се справят с непознати текстове на бизнес тематика

-да пренебрегнат непозната лексика, за да достигнат до разбиране на цялостния текст


Предварителни изисквания:
английски език на ниво Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Четене за придобиване на най-обща представа за съдържанието на текста.

2. Четене за извличане на специфична информация.

3. Четене за потвърждаване и отхвърляне на предварително формирани очаквания относно съдържанието на текста.

4. Извличане на подробности при повторно четене.

5. Правене на догадка за значението на непознати думи и изрази с помощта на контекста при повторно четене.

6. Колокация и конотация.

7. Дискурс маркери.

8. Трансформиране на графична информация във вербална и обратно.

9. Запознаване с различни стилове на писане и различия в регистъра.

10. Критическо четене – съпоставка на гледни точки.

11. Критическо четене – разграничаване на факти и мнения.

Литература по темите:

бизнес издания на английски език - Newsweek, Economist и други

Средства за оценяване:

въпроси върху зададен въпрос

лексикални задания