BCRM212 Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема

Анотация:

Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Николай Чирпанлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: