THEM149 Самостоятелна работа: Кратката форма в сценичните и визуални изкуства

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да осъществят свой личен проект, дискутиран и разработен в аудиторния курс Кратка форма в сценичните и визуални изкуства.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили курса:

знаят:

- всички етапи и необходими условия за реализация на проект в изпълнителските изкуства

могат:

- да инициират и осъществят свой авторски проект - пърформънс, презентация на идея/проект, аудиопроект, видеоинсталация

- да съдействат за осъществяването на проектите - организационно, логистично и идейно

- да анализират и описват резултатите от участието си


Предварителни изисквания:
посещения на аудиторния курс Кратка форма в сценичните и визуални изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

- избор на тема на проекта

- избор на участници и екип

- репетиции

- подготовка и реализация според планиран график

- премиера или публично представяне на резултатите

- заснемане на резултата

Литература по темите:

Пряко свързана с избраната от студента тема.

Средства за оценяване:

презентация на идеята и плана

финално представяне