THEM145 Проект: Сценарият

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА •

Да постави студентите в условията на “реална” подготовка на филмов проект за кандидатстване пред финансиращи институции и да изгради умения за писане на логлайн, анотация, синопсис, трийтмънт, характеристика на персонажите, режисьорска експликация и литературен сценарий. Ще се следва последователността на процеса от идеята до готовия филмов проект, завършвайки с тренировъчна питчинг сесия.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Задължителните формати на филмов проект за кандидатстване и изискванията на питчинг сесията

2) могат:

Да подготвят необходимите фази и да представят проекта на питчинг сесия


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

Да е записан лекционният курс за Пренаписване и редактиране на сценарияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Приложение 1. Тематичен план на курса

1. Избор на тема и идея.

2. Оформяне на логлайн и аутлайн.

3. Изготвяне на анотация и синопсис.

4. Трийтмънт.

5. Характеристика на персонажите.

6. Режисьорска експликация.

7. Литературен сценарий.

8. Представяне на филмовия проект на тренировъчна питчинг сесия.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Милев Н. – Драматургичният екран, София, Народна култура, 1995

Милев Н. – Теория за елементите на киното, София, Университетско изд-во “Св. Кл.Охридски”, 1998

Крумов К. –Поетика на киното, София, Агата-А, 2000

Найденова В. – Съвременният киносвят, Дружество „Гражданин”, 2006

Проп В. Морфология на приказката. - София, 1995.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Syd Field : The Screenwriter’s Workbook

Syd Field : Screenplay

Eugene Vale : The Technique of Screen & Television Writing

Linda Seger : Making a Good Script Great

William Miller: Screenwriting for Narrative Film & TV

Michael Hauge : Writing Screenplays that Sell

Средства за оценяване:

Всеки студент трябва да представи два самостоятелно разработени филмови проекта.