THEM129 Виртуални реалности на съвременния сценичен език

Анотация:

• Въвежда и запознава студентите със основните закони и похвати за интегриране на съвременното сценично изкуство с мултимедиини елементи.

• Запознаване с особеностите при работа със светлинен дизайнер и изискванията към сценичното поведението на съвременния изпълнител спрямо светлината среда.

• Запознаване с особеностите при работа с видео и мултимедия.

• Запознаване с особеностите при работа със звукова среда – музика, звуков дизайн и т.н.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

 Росен Михайлов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните закони и методи при изграждане един мултимедиен артистичен продукт

• основните закони за пласиране и взаимодействие на съвременния изпълнител – танцьор и актьор, в сценична и мултимедийна среда

.

2) могат:

• могат да използват светлината, звука и видеото като елементи и инструменти допълващи артистичното поведение в изграждането на сценичен образ и цялостно произведение


Предварителни изисквания:
• Да имат знания и умения по съвременни сценични изкуства – танц и/или театър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод. Що е мултимедия? Възможно ли е съществуването на мономедиийно представление?

2 Зараждане на модерния танц и емаципиране на танца като съвременно сценично изкуство.

3 Основни етапи и ключови фигури в развитието на съвременния танцово-хореографски сценичен език.

4 Композиция за танцов-театър. Същност на композицията - език и анализ на движението.

5 Елементи на хореографската композицията

6 Лайт дизайна (художественото осветление) основен визуален елемент на мултимедийно произведение. Основни принципи при работа със светлината.

7 Използване на светлината като изразно средство в хореогрефиятa, драматургията и цялостното изграждане на мултимедийно произведение.

8 Видео-прожекцията - еволюция на лайт дизайна. Кратък исторически преглед в развитието на кино и видео технологията.

9 Виртуалните реалности на съвременния сценичен език.

10 Движението в движещи се картинки - танц за камера - историята на един повече от 100 годишен брак между кино и танц

11 Звуковата среда като изразно средство. Музика, звуков дизайн, тишина.

12 Творчески и технологични етапи в създаването на мултимедийно произведение

Литература по темите:

1. Body, Space, Image: Notes Towards Improvisation And Performance - Автори: Миранда Тъфнел и Крис Крикмей

2. The Moment Of Movement: Dance Improvsation – Автор: Лин Ан Блом и Л. Тарин Чаплин

3. "A Method of Lighting The Stage Fourth Edition" –автор: Стенли Маккандълс

4. “Scene Design and Stage Lighting, Sixth Edition" - автори: Паркър & Уолф

5. “The Twentieth-Century Performance Reader.” – автори: Майкъл Хъксли & Ноел Уитс

6. “Making Video Dance: A Step-by-Step Guide to Creating Dance for the Screen.” – автор Катрина Макферсън

Средства за оценяване:

Студентът получава оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи оценки. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му може да бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат