THEM102 Самостоятелна работа: Действен анализ

Анотация:

Това проект към курса за Действен анализ,като дава възможност на студента още веднъж да провери наученото в практика.

Студентът сам определя нивата на презентация и среща с преподавателя за консултаци и методична помощ

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Прилагане метода на действения анализ към свободно избран текст-вид и стил
Предварителни изисквания:
да е посетил курс за Действен анализ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Форми и начини на приалгаене на метода:

ортодоксален

алтернативен

Праввввввене на избор

2.Мотивиране на избора и обособяване на спецификите при прилагане на метода

3.Цялостност на опита-ненарушаване на избрания или изграден принцип

4.Защита на резултата

Литература по темите:

същата като при курс Действен анализ

Средства за оценяване:

Писмена работа по теми 2 и 3