CASM209 Пренаписване и редактиране на сценария

Анотация:

Практически курс, чиято цел е да запознае студентите с основните драматургични стратегии при редактиране и пренаписване на сценария и да изгради у тях умения за работата им като редактори и драматургични консултанти, както и за пренаписване на собствените им сценарни проекти.

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните драматургични стратегии;

- етапите и основните практически похвати за редактиране и пренаписване на сценария.

2) могат:

- да правят драматургичен анализ на сценарий и филм;

- да изграждат сюжет и персонаж;

- да редактират и пренаписват своите сценарии;

- да редактират чужди сценарни текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- обща литературна и драматургична грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Професия редактор / драматургичен консултант / script doctor /.

2. Отношенията редактор - сценарист - режисьор - продуцент.

3. Редакторът и трите "раждания" на филма.

4. Стратегии на киноразказа.

5. Да поставим "диагнозата": драматургичен анализ на сценария.

6. Универсални апели и послание.

7. Намиране на мита и архетипа.

8. Определяне на жанра - конвенции и влияния.

9. Определяне на гледната точка - степени на дистанциране.

10. Работа върху структурата.

11. Работа върху характерите.

12. Работа с режисьора - "прераждането" на сценария.

13. Работа по време на снимките и монтажа.

14. Сцепление на елементите.

15. Разглеждане на случаи от практиката.

Литература по темите:

Найденова В. – “Съвременният киносвят”, 2004

Милев Н. – “Теория за елементите на киното”, 1998

Syd Field : The Screenwriter’s Workbook

Syd Field : Screenplay

Eugene Vale : The Technique of Screen & Television Writing

Linda Seger : Making a Good Script Great

William Miller: Screenwriting for Narrative Film & TV

Michael Hauge : Writing Screenplays that Sell

Средства за оценяване:

Писмени работи – драматургичен анализ на сценарий на колега от курса; драматургичен анализ на сценарий на професионален автор.

Курсова работа – драматургичен анализ и пренаписване на един от собствените сценарни проекти.

Практическа работа - редактиране на сценарий и филм на колега - режисьор