THEM002 Действен анализ

Анотация:

Курсът предлага на вниманието на студента двустранно разбиране на системата на Станиславски и нейния основен метод-Действен анализ

1.Като метод за създаване на театрална форма

2.Метод на описване на произведение на изпълнителските изкуства

прочети още
Театрално изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• разполагат с работни дефиниции/ собствени интерпретации/ на елементите на действения анализ

• отчитат различията между литературен и действен

анализ

2) могат:

• да прилагат действения анализ като метод н описване на произведения на изкуството

• да използват действения анализ като метод за изработване на театрална форма с различни жанрови характеристики


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Запознаване на студентите с основния методологически принцип на системата на К.С.

Станиславски-Действен анализ

• Изработване работни дефиниции .валидни за групата, за отделните елементи на

действения анализ

• Чрез елементите на действения анализ се описват различни произведения на

изкуствата- филм, рома, спектакъл.

• Изработване действен анализ на едно драматургично произведение-прилики и разлики на интерпретациите

• Изработване от всеки студент действен анализ на избрано произведение

/драматургично или белетристично/ и план за провеждането му.

• Представяне на собствения проект до ниво репетиции на маса и етюдна работа/актьорска психотехника, работата си в пространство/...

Литература по темите:

"О действеном анализе" О.Кнебел

“Performance theory” – R. Shechner

“Homo ludens” Й. Хойзинха

“Beyond the floating Island” – E. Barba

Средства за оценяване:

50% участие в семинари,50% презентации на индивидуални проекти и разработки