MUSB001CS Класическо пеене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават класическо пеене. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

В течение на курса се поставят основите на вокална техника, която ще послужи за база на изпълнителското развитие на певеца.

Насочеността на курса е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение по класическо пеене, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план е съобразен с индивидуалното ниво на всеки студент. Отделните теми са посветени на различни проблеми. Степенуването и разпределението им в процеса на обучение предвид тяхната взаимна зависимост и се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености, музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

Литература по темите:

Литература по курса се предлага в зависимост от индивидуалното ниво на студента и произведенията, който трябва да се реализират в текущия семестър.

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%