MUSB046 Музикална и танцова практика

Анотация:

Курсът е едносеместриален и се състои от 30 часа. Студентите се подготвят в зависимост от спецификите и характеристиките на обучението по музика и танц и различните специалности които изучават – класически инструмент (пиано, цигулка и др.), оперно пеене, кантатно-ораториално и камерно пеене, поп и джаз инструмент (пиано, китара и др.), поп и джаз пеене, поп и рок пеене и др.

За осъществяването на тази цел основно значение имат часовете по "Музикална и танцова практика", в които студентите се упражняват, работят по проблеми и казуси поставени в практически курсове, решават различни по естество и трудност практически задачи. 

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Десислава Щерева  д-р
гл. ас. Златка Ангелова  д-р
доц. Димитър Василев  
преп. Илиана Тодорова-Байчева  
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
преп. Милко Милков  
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Една от основните цели на курса е подготовка на студентите за реално и перспективно участие в концерти и изпълнение пред публика, за активна звукозаписна дейност, в сферата на развитието на дигиталната музика, участие в проекти в областта на музикалните и творческите индустрии. Така тяхното развитие се базира на специализираното обучение, преминава през стажовете и практиките и води до практическото им осъществяване в една реална работна среда. 
Предварителни изисквания:
Обща музикална култура.

Общи познания в областта на музиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса се изработва от преподавателите, спрямо специалността, различните специфики и насоченост в областта на музиката.

Преподавателите, които водят курса, публикуват тематичния план в електронната система Moodle.

Литература по темите:

Преподавателите, които водят курса, публикуват необходимата литература в електронната система Moodle.

Средства за оценяване:

Формирането на оценката е комплексно. Зависи от активността на студента по време на протичането на курса, от изпитния резултат по време на сесията, участието в семинари, концертни изяви, проекти.