MUSB005 Актьорско майсторство

Анотация:

Курсът въвежда в основите на обучението по актьорско майсторство. Състои се от цикъл упражнения, тематично определени, които имат за цел да развият основни умения, като:

• Внимание и концентрация

• Въображение, вяра и наивност

• Сценично самочувствие

Работи се в малки групи от 3-ма до 5 участника. Упражненията са практически на сцена /зала/, разработени предимно на основата на музикален драматургичен материал. Включва се и кратък цикъл от лекции, свързани с основните насоки в различните актьорски школи и системи.

Курсът е конструиран от четири модула, два от които студентът трябва да избере, в зависимост от своите интереси на обучение, умения и знания, както и спрямо персоналният си учебен календар.

Модули за умения и двигателна активност:

• Актьорско майсторство – работа в група

• Актьорско майсторство - самостоятелна работа

• Танци – класически и модерни танцови техники

Теоретичен модул:

Посещение на лекции, семинари, разработване на курсова работа

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
 Симеон Симеонов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни елементи от актьорски системи на обучение.

2) могат:

• Да работят със сценична концентрация

• Да работят с въображение и емоционална памет

• Да повишат сценичното си работно самочувствие

• Да развият двигателните си умения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Нотна грамотност

• Добра двигателна активностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Изкуството на представянето – изкуството на преживяването

2. Системата на Станиславски – същност, исторически обзор

3. Елементи на системета на Станиславски

4. Работа на актьора върху себе си – волеви процес

5. Внимание , видове внимание

6. Кръгове на вниманието

7. Въображение

8. Видове действия

9. Фантазия

10. Действие – психофизическа природа на действието

11. Връзка на действието с въображението

12. Вяря и наивност

13. Публично усамотяване

14. Физическо самочуствие

15. Памет на усещането – емоционална памет

Литература по темите:

1.Атанасов Атанас, Субекти и образ, изд. Валентин Траянов

2.Даниел Леон, Пътешествие в театъра, изд. Захари Стоянов

3.Кисьов Венцислав, Методология на първите стъпки, изд. Захари Стоянов

4.Волицер Ева, Актьорско майсторство, изд.НБУ

5.Ганева Мария, Подготовка на актьора, изд. Гутенберг

6.Теофраст – “Характери” Изд. “Народна култура” София 1980

7.Станиславски – „Избрани творби „ – І и ІІтом, Изд. Народна култура.

Средства за оценяване:

1.Курсова работа

2.Практическа разработка