VIPB010 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - І част

Анотация:

Да се създаде разбиране за растер и методиката на обработката му.

Да се придобие умение за свободно боравене с инструментите на Photoshop

и на тази база развитие на дизайн.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Тодор Георгиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни принципи на създаване на компютърна графика.

Основни принципи на обработка на растер.

2) могат:

Да прилагат знанията с въображение.

Да комбинират инструментите в по-сложни конструкции.


Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни концепции на обработката на ратерни изображения. Понятие за пиксели, дълбочина на цвета, разделителна способност.

2. Програми за рисуване. Теория на обработката на растерни изображения. Палитри.

3. Инструструменти за селекция. Действие, приложение. Настройка на инструментите.

4. Инструменти за рисуване. Възможности, настройка на инструментите. Потребителски настройки на инструмента.

5. Инструменти за редактиране. Действие, приложение. Настройка на инструментите.

6. Инструменти за запълване. Действие, възможности, настройка. Потребителски настройки на инструмента.

7. Инструменти за създавае на пътища ( Paths ). Палитра Paths. Възможности.

8. Инструменти за клониране.Ретуширане, възстановяване и закриване. Мостри.

9. Палитра History. Възможности за работа. Инструменти за запълване със състояния на History. Артистични стилове за рисуване.

10. Филтри. Начин на действие. Приложение. Филтри за корекция.

11. Специални ефекти I.

12. Слоеве. Работа със слоеве. Палитра Layers. Опции. Режими на смесване.Фигури и стилове

13. Проблеми на форматиране на текст в програми за растерна обработка. Обработка и ефекти на текст.

14. Теория на цветовете. Цветови системи. Избор на цветова среда за работа. Смяна на цветовата среда, ограничения.

15. Маски - определение. Принципи на действие. Артистични ефекти. Маската като средство за специални ефекти.

Литература по темите:

www.good-tutorials.com

www.youtube.com

PhotoShop for begginers

Средства за оценяване:

Контролна работа. Курсов проект.