BAHR157 Въведение в ресторантьорството - I част

Анотация:

• Да се запознаят студентите с основните принципи на работа в ресторантьорството

• Да владеят основните техники при сервирането на храни и напитки

• Да познават добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант и изискванията за безопасност на труда

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява системата на обслужване, кои са нейните елементи и как функционира тя

• Изискванията за облекло, поведение на работното място, безопасност на труда и работа в екип.

• Основния профил на персонала и задължителните качества, които трябва да притежава той.

2) могат:

• Да комуникират качествено с клиента както по вербален, така и по невербален начин.

• Да предложат качествено обслужване на клиента, спазвайки всички правила от посрещането му в ресторанта до неговото изпращане.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са мотивирани и отговорни спрямо задълженията си

• Да харесват избраната от тях професия

• Да посещават редовно практическите занятия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

Теоретична част:

1 Какво представлява системата на обслужване?

……………..……………………………………… лекции 1

2 Основни термини и принципи в ресторантьорството. Облекло и държание на работното място ……………..……………………………………… лекции 1

3 Правила за безопастност при работа в ресторант.

……………..……………………………………… лекции 1

4 Запознаване с добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант.

……………..……………………………………… лекции 1

5 Видове заведения и техните характеристики.

……………..……………………………………… лекции 1

6 Екипът в ресторанта – състав и дефиниция на функциите.

……………..……………………………………… лекции 1

7 Организацията на работа във времето – работни графици

……………..……………………………………… лекции 1

8 Организация на работа в пространството.

……………..……………………………………… лекции 1

9 Помещенията в ресторанта. Видове и техните характеристики.

……………..……………………………………… лекции 1

10 Видове мероприятия и организация на обслужване.

……………..……………………………………… лекции 1

Практическа част

11 Задачите преди, по време и след сервиз в ресторанта.

……………..……………………………………… Практ. занимание 2

12 Работа и организация във сервитьорския офис и миялното помещение.

……………..……………………………………… Практ. занимание 2

13 Управление на ресторантьoрското бельo преди и след сервиз. Методи за съхранението му.

……………..……………………………………… Практ. занимание 2

14 Видове сервиз. Сервиз „ a la francaise” и „ a l’anglaise”

Практ. занимание 2

15 Сервиз на чиния - метод и правила.

Практ. занимание 2

16 Сервиране на топли, студени напитки и вина.

Практ. занимание 2

17 Посрещане и настаняване на госта. Взимане на поръчка. Съставяне на бона с поръчката.

Практ. занимание 2

18 Съставяне на бона със сметката, изпращане на госта.

Практ. занимание 2

19 Организиране и сервиз на бюфет. Практ. занимание 2

20 Видове сгъване на салфетки, декорация на масите и залата в ресторанта.

Практ. занимание 2

Литература по темите:

• Сервиране и барманство – Й.Алексиева, С.Стамов,2003 год.,изд.” Матком” София

-Лекции в ресторанта

Средства за оценяване:

-50%теоретична част(текущо оценяване)

-100%практическа задача в ресторанта(крайно оценяване)