BAHR156 Кухня и кулинарни технологии - I част

Анотация:

• Курсът цели да запознае студентите с :

• базовите кулинарни техники

• историята на гастрономията

• видове продукти, използвани в кухнята

• видове документи, използвани в кухнята

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Владимир Стамов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да работят с базовите техники в кухнята

• Познават основните документи и продукти в кухнята

2) могат:

• Завършилите успешно курса са подготвени за работа в кухня, както и за първия си задължителен учебен стаж


Предварителни изисквания:
Не са необходими предварителни знания и умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 История и еволюция на френската гастрономия

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

2 Видове документ в кухнята.

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

3 Опознаване на продуктите

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

4 Видове хранителни групи.

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

5 Яйца, риби, черупчести

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

6 Видове зеленчуци

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

7 Видове плодове

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

8 Млечни продукти

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

9 Сирена и кашкавал.

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

10 10.Видове мазнини.

……………..……………………………………… Лекция/практ. занимание 3

Литература по темите:

• “Art culinaire- techniques de base” - Ferre L.- France

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%