OOOK500A Компютърни умения, РС

Анотация:

Курсът разглежда основно офис пакета на Майкрософт.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще могат да работят практически с програмите MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
Предварителни изисквания:
Елементарни умения за работа с компютър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Според университетските изисквания.

Литература по темите:

Всичко, което се намери по темата!

Средства за оценяване:

Практически изпит по трите програми.